Pengetahuan Am

Senarai Kursus di Kolej Vokasional 2015

Berikut adalah Senarai Kursus yang terdapat di Kolej Vokasional 2015 yang dirujuk dari Portal Rasmi Bahaigan Pendidikan Teknik & Vokasional pada tarikh 30 Oktober 2014. Mungkin berlaku perubahan dari masa ke sama dan murid-murid sila rujuk laman web tersebut untuk maklumat terkini.

Bidang Vokasional : Kursus yang ditawarkan:

A. Bidang Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Teknologi Mekatronik (Mechatronics Technology)
 4. Teknologi Telekomunikasi (Telecommunication Technology)

B. Teknologi Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan

 1. Teknologi Pemesinan Industri (Industrial Mechining Technology)
 2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 3. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 4. Teknologi Penyejukbekuan Dan Penyamanan Udara (Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 5. Teknologi Pembuatan (Perkakasan – Acuan) (Mould)
 6. Teknologi Pembuatan (Perkakasan – Alat Pemotong) (Metal Stamping Die)

C. Teknologi Kejuruteraan Awam

 1. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 2. Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan (Timber Processing and Finishing Technology)
 3. Teknologi Perkhidmatan dan Penyelenggaraan Bangunan (Building Services and Maintenance Technology)

D. Hospitaliti & Pelancongan

 1. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 2. Bakeri dan Pastri (Bakery and Pastry)
 3. Pelancongan (Tourism)

E. Pengajian dan Perkhidmatan Masyarakat

 1. Fesyen Dan Membuat Pakaian (Fashion And Dressmaking)
 2. Kosmetologi (Cosmetology)
 3. Pengajian Awal Kanak-Kanak (Early Chilhood Education)

F. Perniagaan

 1. Pengurusan Perniagaan (Business Management)
 2. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)
 3. Perbankan (Banking)
 4. Insuran (Insurance)
 5. Pemasaran (Marketing)
 6. Pengurusan Peruncitan (Retailing Management)
 7. Perakaunan (Accountancy)

G. Teknologi Maklumat dan Komunikasi

 1. Teknologi Sistem Komputer Dan Rangkaian (Computer System And Networking Technology)
 2. Multimedia Kreatif (Animasi) (Creative Multimedia (Animation))
 3. Rekabentuk Grafik Industri (Print Media) (Industry Graphic Design (Print Media))
 4. Sistem Pengurusan Pangkalan Data Dan Aplikasi Web (Database Management System And Web Application)

H. Pertanian

 1. Agroindustri Tanaman (Plants Agro -industry)
 2. Agroindustri Ternakan Ruminan (Ruminant Agro-industry)
 3. Agroindustri Ternakan Poltri (Poultry Agro-industry)
 4. Mekanisasi Agro (Agro Mechanisation)
 5. Herba (Herb)
 6. Bioteknologi (Biotechnology)
 7. Akuakultur (Aquaculture)
 8. Holtikultur Hiasan (Ornamental Horticulture)
 9. Landskap (Landscape)
 10. Pemprosesan Hasil Pertanian (Agriculture Products Processing)
 11. Florikultur (Floriculture)

Bidang Teknikal : Kursus yang ditawarkan:

 1. Kejuruteraan Mekanikal
 2. Kejuruteraan Elektrik
 3. Kejuruteraan Awam
 4. Perdagangan
 5. Sains Pertanian

 

 

Senarai Kolej dan Senarai Kursus di Kolej Vokasional 2015.  Sekiranya berlaku percanggahan, sila rujuk di sini – Tawaran Kursus KV 2015

Kolej Vokasional Arau

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

 

Kolej Vokasional Kangar

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 9. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 10. Kosmetologi (Cosmetology)
 11. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 12. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

 

Kolej Vokasional Kulim

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 9. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web(Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Langkawi

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 4. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 5. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 6. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 7. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 8. Pelancongan (Tourism)
 9. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

Kolej Vokasional Alor Setar

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 9. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Sungai Petani 1

 1. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 3. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 4. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web(Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Sungai Petani 2

 1. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 2. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 3. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 4. Kosmetologi (Cosmetology)
 5. Pengajian Awal Kanak-Kanak
 6. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)
 7. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)
 8. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Nibong Tebal

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 9. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Butterworth

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 7. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Batu Lancang,Jelutong

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

Kolej Vokasional Balik Pulau

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 4. Rekabentuk Grafik Industri (Print Media)
 5. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web (Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Seberang Perai

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 4. Perbankan (Banking)
 5. Perakaunan (Accountancy)
 6. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Gerik

 1. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 2. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 3. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 4. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 5. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 6. Pemasaran (Marketing)
 7. Perakaunan (Accountancy)
 8. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 9. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web (Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Ipoh

 1. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 2. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 3. Perbankan (Banking)
 4. Pemasaran (Marketing)
 5. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Seri Manjung

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)

Kolej Vokasional Seri Iskandar

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 9. Perbankan ( Banking)
 10. Insuran ( Insurance )

Kolej Vokasional Slim River

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan (Timber Processing and Finishing Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)
 9. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Taiping

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)
 9. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Kuala Kangsar

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 3. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 4. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 5. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 6. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 7. Kosmetologi (Cosmetology)
 8. Pengajian Awal Kanak-Kanak
 9. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)

Kolej Vokasional Lebuh Cator,Ipoh

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)

Kolej Vokasional Kerian, Bagan Serai

 1. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 3. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 4. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Teluk Intan

 1. Agroindustri Tanaman (Plants Agro -industry)
 2. Agroindustri Ternakan Ruminan (Ruminant Agro-industry)
 3. Agroindustri Ternakan Poltri ( Poultry Agro-industry)
 4. Mekanisasi Agro (Agro Mechanisation)
 5. Herba (Herb)
 6. Bioteknologi ( Biotechnology)
 7. Akuakultur (Aquaculture)
 8. Holtikultur Hiasan (Ornamental Horticulture)
 9. Landskap (Landscape)
 10. Pemprosesan Hasil Pertanian (Agriculture Products Processing)
 11. Florikultur (Floriculture)

Kolej Vokasional Sungai Buloh

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Perakaunan (Accountancy)
 9. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Shah Alam

 1. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 3. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 4. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 5. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web (Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Klang

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan (Timber Processing and Finishing Technology)
 9. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Kajang

 1. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 2. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 3. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 4. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Kuala Selangor ,Batang Berjuntai

 1. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 2. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 3. Perbankan (Banking)
 4. Pemasaran (Marketing)
 5. Multimedia Kreatif (Animasi)
 6. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web (Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Gombak

 1. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)
 2. Perbankan ( Banking )
 3. Insuran (Insurance)
 4. Pemasaran (Marketing)
 5. Pengurusan Peruncitan (Retailing Management)
 6. Perakaunan (Accountancy)
 7. Multimedia Kreatif ( Animasi )

Kolej Vokasional Sepang

 1. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 2. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 3. Seni Kulinari ( Culinary Arts )
 4. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 5. Perakaunan (Accountancy)
 6. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 7. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web (Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Setapak

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional ERT Setapak

 1. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 2. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 3. Kosmetologi (Cosmetology)
 4. Pengajian Awal Kanak-Kanak
 5. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Melaka Tengah

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)

Kolej Vokasional Datuk Seri Mohd.Zin, Alor Gajah

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)
 8. Sistem Komputer & Rangkaian(Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Jasin

 1. Teknologi Pembinaan ( Construction Technology )
 2. Seni Kulinari ( Culinary Arts )
 3. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 4. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 5. Perbankan (Banking)
 6. Pemasaran (Marketing)
 7. Pengurusan Peruncitan (Retailing Management)
 8. Sistem Komputer & Rangkaian(Computer System and Networking)
 9. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web(Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional Port Dickson

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pelancongan (Tourism)
 9. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 10. Sistem Komputer & Rangkaian(Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Ampangan,Seremban

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 5. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 6. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

Kolej Vokasional Kuala Klawang, Jelebu

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 4. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Juasseh

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 9. Perakaunan (Accountancy)
 10. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Dato’Lela Maharaja, Rembau

 1. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 2. Agroindustri Tanaman (Plants Agro -industry)
 3. Agroindustri Ternakan Ruminan (Ruminant Agro-industry)
 4. Agroindustri Ternakan Poltri ( Poultry Agro-industry)
 5. Mekanisasi Agro (Agro Mechanisation)
 6. Akuakultur (Aquaculture)
 7. Holtikultur Hiasan (Ornamental Horticulture)
 8. Landskap (Landscape)
 9. Pemprosesan Hasil Pertanian (Agriculture Products Processing)

Kolej Vokasional Dato’ Undang Haji Muhamad Sharip, Rembau

 1. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 2. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 3. Kosmetologi (Cosmetology)

Kolej Vokasional Batu Pahat

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)

Kolej Vokasional Segamat

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)

Kolej Vokasional Kota Tinggi

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)

Kolej Vokasional Muar

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 9. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 10. Kosmetologi (Cosmetology)

Kolej Vokasional Kluang

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 9. Perakaunan (Accountancy)
 10. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 11. Multimedia Kreatif (Animasi)

Kolej Vokasional Tanjung Puteri

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)

Kolej Vokasional Perdagangan Johor Bharu

 1. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 2. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)
 3. Perakaunan (Accountancy)
 4. Sistem Pengurusan Pangkalan Data dan Aplikasi Web (Database Management System and Web Application)

Kolej Vokasional ERT Azizah

 1. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 2. Bakeri dan Pastri ( (Bakery And Pastry)
 3. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 4. Kosmetologi (Cosmetology)
 5. Pengajian Awal Kanak-Kanak

Kolej Vokasional ERT Puteri

 1. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 2. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)

Kolej Vokasional Tengku Ampuan Afzan,Bentong

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)
 8. Sistem Komputer & Rangkaian(Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Sultan Ahmad Shah Ahmad,Kuala Rompin

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)

Kolej Vokasional Sultan Haji Ahmad Shah Al-Mustain Billah, Kuala Lipis

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)

Kolej Vokasional Muadzam Shah

 1. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 2. Teknologi Pemprosesan Kayu dan Kemasan (Timber Processing and Finishing Technology)
 3. Pengurusan Perniagaan ( Business Managment )

Kolej Vokasional Temerloh

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 4. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 5. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 8. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Seri Pelindung, Kuantan

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 8. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Pertanian Chenor

 1. Agroindustri Tanaman (Plants Agro -industry)
 2. Agroindustri Ternakan Ruminan (Ruminant Agro-industry)
 3. Agroindustri Ternakan Poltri ( Poultry Agro-industry)
 4. Mekanisasi Agro (Agro Mechanisation)
 5. Bioteknologi ( Biotechnology )
 6. Akuakultur (Aquaculture)
 7. Holtikultur Hiasan (Ornamental Horticulture)
 8. Landskap (Landscape)
 9. Pemprosesan Hasil Pertanian (Agriculture Products Processing)
 10. Florikultur (Floriculture)

Kolej Vokasional Kuala Krai

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 9. Multimedia Kreatif (Animasi)
 10. Rekabentuk Grafik Industri (Print Media)

Kolej Vokasional Pengkalan Chepa

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 7. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Pasir Mas

 1. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 2. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)
 3. Perbankan ( Banking )
 4. Pemasaran (Marketing)
 5. Pengurusan Peruncitan (Retailing Management)
 6. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Tanah Merah

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 9. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 10. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 11. Kosmetologi (Cosmetology)
 12. Pengajian Awal Kanak-Kanak

Kolej Vokasional Bachok

 1. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 2. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 3. Kosmetologi (Cosmetology)
 4. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

Kolej Vokasional Kuala Terengganu (Wakaf Tembusu)

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)
 9. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Kemaman

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 9. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 10. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Besut

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 9. Pelancongan (Tourism)
 10. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Dungun

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 3. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 4. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 5. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Kudat

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 7. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 8. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 9. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Keningau

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 3. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 4. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 5. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 6. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 7. Kosmetologi (Cosmetology)
 8. Pengajian Awal Kanak-Kanak
 9. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

Kolej Vokasional Labuan

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 8. Perbankan (Banking)

Kolej Vokasional Sandakan

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 3. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 4. Pelancongan (Tourism)

Kolej Vokasional Lahad Datu

 1. Perakaunan (Accountancy)
 2. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)
 3. Agroindustri Tanaman (Plants Agro -industry)
 4. Agroindustri Ternakan Ruminan (Ruminant Agro-industry)
 5. Agroindustri Ternakan Poltri ( Poultry Agro-industry)
 6. Mekanisasi Agro (Agro Mechanisation)
 7. Akuakultur (Aquaculture)
 8. Holtikultur Hiasan (Ornamental Horticulture)
 9. Landskap (Landscape)
 10. Pemprosesan Hasil Pertanian (Agriculture Products Processing)
 11. Florikultur (Floriculture)

Kolej Vokasional Tawau

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 8. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 9. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 10. Kosmetologi (Cosmetology)
 11. Pengajian Awal Kanak-Kanak
 12. Perakaunan (Accountancy)
 13. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Likas, Kota Kinabalu

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 4. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 5. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 8. Kesetiausahaan Pentadbiran (Administrative Secretary)

Kolej Vokasional Beaufort

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 4. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 5. Pelancongan (Tourism)
 6. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 7. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Kuching

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 5. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 6. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 7. Pengurusan Perniagaan(Business Managment)
 8. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Matang, Kuching

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 5. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Seni Kulinari ( Culinary Arts )
 8. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 9. Kosmetologi(Cosmetology)
 10. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

Kolej Vokasional Betong

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 8. Perakaunan (Accountancy)
 9. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

Kolej Vokasional Sibu

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 4. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 5. Kosmetologi (Cosmetology)
 6. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)
 7. Perakaunan (Accountancy)

Kolej Vokasional Bintulu

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Teknologi Pembinaan (Construction Technology)
 7. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 8. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 9. Kosmetologi(Cosmetology)
 10. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

Kolej Vokasional Miri

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Elektronik (Electronics Technology)
 3. Pemesinan Industri (Industrial Mechining)
 4. Teknologi Kimpalan (Welding Technology)
 5. Teknologi Automotif (Automotive Technology)
 6. Pelancongan (Tourism)
 7. Perakaunan (Accountancy)
 8. Sistem Komputer & Rangkaian (Computer System and Networking)

SMK Sultan Abdul Samad

 1. Teknologi Elektrik (Electrical Technology)
 2. Teknologi Penyejukbekuan & Penyamanan Udara ( Air Conditioning And Refrigeration Technology)
 3. Seni Kulinari (Culinary Arts)
 4. Bakeri dan Pastri (Bakery And Pastry)
 5. Fesyen dan Membuat Pakaian (Fashion and Dress Making)
 6. Kosmetologi (Cosmetology)
 7. Pengurusan Perniagaan (Business Managment)

 

BARU ! –  klik di sini – Permohonan Online Ke Kolej Vokasional 2015 Dibuka 3 November 2014

BARU ! –  klik di sini  – Syarat Kelayakan dan Senarai Kursus Kolej Vokasional 2015 !

BARU ! –  klik di sini  – Cara Mengisi Borang Permohonan Online Ke Kolej Vokasional

Pemilik tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakkan atau kehilangan yang dialami disebabkan oleh penggunaan maklumat di dalam laman ini. Jika anda memerlukan perkhidmatan nasihat yang khusus, sila dapatkan pakar bertauliah dan berpengetahuan di dalam bidang berkenaan. Untuk biodata penuh boleh lihat di Biodata Kujie

5 thoughts on “Senarai Kursus di Kolej Vokasional 2015

 1. salam,

  bagaimana pula kpd mereka yg tidak menamatkan persekolahan? hanya bertahan di tingkatan 2 shj

 2. Salam , saya nk tanya , kenapa ade sesetengah pemohon yang dapat pergi temuduga kemudian ada yg tidak ? Kos yang dipilih sama . Ty..

 3. Assalam sya ingin brtnya kolej vokasional ni ok x klau nk msuk..sbb rmai ckap kolej vokasional x brapa bgus sbb x dak SPM btui ka?rmai kata jga klau msuk kolaj vokasional ni ssah dpat krja btui ka?tlong jelaskan..sya pun pening

Comments are closed.